„Istnieje w nas wszystkich spontaniczny ruch dążący do bycia w kontakcie. Nieważne jak bardzo jesteśmy wycofani lub izolowani i niezależnie od doznanych traum, w każdym z nas – tak jak roślina spontanicznie zwraca się do słońca – istnieje na najgłębszym poziomie tęsknota do zadzierzgnięcia więzi”

Dr Laurence Heller

 

Kiedy psychoterapia?

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia, polegającą na intencjonalnym stosowaniu oddziaływań psychologicznych, która wykorzystuje wiedzę teoretyczną i umiejętności psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy. Zastosowanie psychoterapii jest bardzo szerokie – od zaburzeń osobowościnerwic czy chorób psychosomatycznych, do problemów egzystencjalnych, w relacjach międzyludzkich. 

W pracy terapeutycznej podstawą jest dla mnie relacja jaka powstaje pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem/klientem. Stanowi ona fundament dla całego procesu terapeutycznego. Osobiście nie wykorzystuje jednego określonego podejścia do pracy z pacjentem. Kierując się osobistymi doświadczeniami, własną praktyką, a przede wszystkim potrzebami klienta używam różnych koncepcji teoretycznych i technik terapeutycznych. Wykazuję eklektyzm metod terapeutycznych, tzn. podejmuję próby integracji tez zawartych w różnych orientacjach teoretycznych, mając na uwadze fakt, że każda koncepcja wnosi coś wartościowego do rozumienia ludzkiego zachowania, ale też każda ma swoje ograniczenia, a sztuką jest znalezienie równowagi.

Psychoterapia wykorzystywana jest w pracy z osobami doświadczającymi, np.:
- stanów depresyjnych
- zaburzeń nerwicowych, lękowych
-  zaburzeń odżywiania - bulimia/anoreksja
- kryzysów osobistych, żałoby, straty, stresu, braku celów życiowych.... 

- zakłóceń w relacjach partnerskich
Jeżeli czujesz, że:
- przeżywasz trudności w życiu codziennym,
- czujesz się zestresowany, zmęczony,

- odczuwasz dyskomfort, nie możesz spać, wybudzasz się ze snu,
- masz kłopoty w pracy, relacjach między szefem współpracownikami,
- nie widzisz przed sobą żadnego celu, przyszłości,
- masz problemy w kontaktach z innymi, w związkach, masz trudności w nawiązaniu bliskich relacji,
- masz kłopoty małżeńskie lub rodzinne,
- chcesz lepiej radzić sobie z trudnościami,

- masz problem z trudnymi zachowaniami swojego dziecka,
- przeżywasz sytuacje lękowe lub depresję,
- chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie, swoje potrzeby,
- szukasz zmian w swoim życiu, inspiracji.

To miejsce jest dla Ciebie. Nie zwlekaj. Zapraszam Cię na konsultacje, terapie. 

System pracy:

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się przeważnie raz w tygodniu, 50 minut, poprzedzone są dwoma lub trzema konsultacjami.

Spotkania można umówić bezpośrednio telefonicznie lub za pośrednictwem kwestionariusza na stronie w zakładce kontakt.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w sytuacjach uzasadnionych możliwa jest psychoterapia w domu klienta, do kosztów sesji doliczone są wówczas dodatkowe koszty transportu.       

Gabinet przystosowany jest do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Podjazd, winda.

Psychoterapia indywidualna

To metoda umożliwiająca leczenie zaburzeń psychicznych oraz wspieranie rozwoju osobowości, opierająca się przede wszystkim na relacji z drugą osobą – psychoterapeutą. 

Terapia par/małżeńska

Dedykowana jest parom/małżonkom, którzy borykają się z problemami, konflikatami i sytuacjami kryzysowymi w związku.

Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego indywidualne trudności mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Psychoterapia młodzieży

W okresie dojrzewania nastolatek może przeżywać dużo intensywnych, żywych i szybko zmieniających się emocji, które mogą utrudniać relacje z rodzicami, przyjaciółmi i nauczycielami. Konflikty tego okresu rozwojowego mogą zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznych.
Terapia tworzy bezpieczną przestrzeń dla refleksji i analizy własnych myśli, uczuć, przekonań, potrzeb i zachowań, dzięki czemu nastolatek może samodzielnie myśleć, dokonywać wyborów i zmian w swoim życiu.

Diagnoza i terapia dzieci

- przeprowadzam diagnozę dzieci za pomocą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej;

- prowadzę niekonwencjonalne metody terapii pedagogicznej, np. drama, art., muzykoterapia, biblioterapia, pedagogika zabawy;

- prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dzieci;

Psychoedukacja

Prowadzę warsztaty/szkolenia/ wykłady z zakresu:

- higieny zdrowia psyhcicznego;

- psychodedukacji;

- grupy rozwoju osobistego;

- rodzenia sobie ze stresem, agresją, lękiem;

Szkolenia kierowane są do różnych grup wiekowych zarówno dzieci, młódzieży, jak i dorosłych.

Poradnictwo

Prowadzę poradnictwo merytoryczne z zakresu: 

- procedury adopcyjnej;

- pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej;

 

Szkolenia

Prowadzę szkolenia/grupy, np.:

- szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych;

- szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników GOPS, OPS, PCPR, MOPR, rodzin zastępczych;

- grupy wsparcia np. dla określonych grup zawodowych, społecznych;

- szkolenia podnoszące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, kompetencje rodzicielskie.

513 093 070

Centrum Psychoterapii Rozwoju i Edukacji

Sylwia Flanc-Kowalewska

Gabinet Psychoterapii

70-556 Szczecin, ul. Tkacka 64/1

mail: sfk@op.pl